Siltumnīcas lietošanas noteikumi

  1. Pirms siltumnīcas uzstādīšanas uzmanīgi izlasiet instrukciju. Nepareiza montāža var sabojāt rāmi. Neizmainiet izstrādājuma konstrukciju un dizainu.
  2. Laukumam, uz kura ir uzstādīta siltumnīca, jābūt līdzenam, bez būtiskām zemes līmeņa izmaiņām.
  3. Neuzstādiet siltumnīcu ēku un žogu tiešā tuvumā (tuvāk par 2 m).
  4. Uzstādot siltumnīcu vējainā vietā, tai ir nepieciešams papildu stiprinājums pie zemes (ar armatūru u.tml.).
  5. Siltumnīcai piemīt buras efekts. Neatstājiet salikto siltumnīcu nenostiprinātu pie zemes.
  6. Stiprā vējā siltumnīcas durvis un logus ir jāaizver.
  7. Nepakļaujiet siltumnīcas rāmi mehāniskai iedarbībai.
  8. Lai novērstu šūnu polikarbonāta gaismas caurlaidības samazināšanos, ieteicams tā virsmu notīrīt ar kokvilnas audumu, izmantojot ūdeni un mazgāšanas līdzekļus, kuri nesatur amonjaku un šķīdinātājus. Nelietojiet ķīmiskas vielas, kas satur abrazīvas daļiņas.
  9. Ziemā, lai izvairītos no rāmja bojājumiem smagas sniega segas dēļ, zem katra siltumnīcas loka ir jānovieto balstus. Siltumnīca paredzēta sniega slodzei 50 kg/m² un vēja ātrumam, kas nepārsniedz 10 m/s. Šāda sniega slodze atbilst 15 cm sniega segai. Nepieciešamības gadījumā sniegu no siltumnīcas jānotīra.

Garantijas noteikumi

1. Garantijas darbības laiks ir 1 gads no iegādes dienas. Garantija sedz visus ražošanas vai materiālu defektus. Garantija nesedz zaudējumus, kurus izraisījusi izstrādājuma konstrukcijas elementu korozija un/vai sniega slodze.
2. Garantija zaudē spēku:
2.1. ja siltumnīca uzstādīta neatbilstoši montāžas instrukcijām;
2.2. siltumnīcas lietošanas noteikumu pārkāpšanas gadījumā;
2.3. ja siltumnīcu izmanto neatbilstošiem mērķiem;
2.4. iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem (dabas katastrofām);
2.5. ja nav produkta pases un siltumnīcas iegādi apliecinoša dokumenta.
3. Garantija neattiecas uz šūnu polikarbonātu.
4. Siltumnīcai piemīt buras efekts. Pircēja pienākums ir izvērtēt papildu stiprinājuma pie zemes nepieciešamību, vadoties pēc augsnes veida un siltumnīcas atrašanās vietas.
5. Izgatavotājs ir atbildīgs par komplektācijas atbilstību, kā arī par konstrukcijas izturību pie norādītajām ārējās vides/atmosfēras ietekmes mērvienībām.

Jautājiet!

Ja Jums ir radušies jautājumi par jebkuru ar siltumnīcas iegādi, piegādi, uzstādīšanu vai lietošanu saistītu aspektu, uzdodiet tos mums, zvanot pa tālruni 28 619 619, rakstot e-pastu uz adresi info@siltumnīcai.lv vai aizpildot šo saziņas formu!